Dynadent   沛帝   益生菌   加速劑   其他產品   支援服務
 
益生菌
 
葵甲菌3 > 耐氧型專性厭氧芽孢菌
 
 
  購買葵3
 

葵甲菌4 > 專性好氧芽孢菌

 
  購買葵4
 

葵甲菌6 > 兼性厭氧芽孢菌

  
  購買葵6
 
絲柏菌3 > 複合芽孢菌群
  購買絲柏3