Dynadent   沛帝   葵甲菌   加速劑   其他產品  支支援服務
觀賞水族專區
葵甲菌 6

兼性厭氧菌

 
  
  購買葵6

超高含菌量的兼性厭氧菌為多功能的應用菌種,例如擴培菌液或固態醱酵

用途:

1分解水中含氮有機物。

2厭氧醱酵應用

使用方法:

1先經擴培後使用。

2詳細使用請洽詢本公司。

 
 
              


dynadent   沛帝   益生菌   加速劑   其他產品   支援服務